Biotechnologia to dynamicznie rozwijającą się dyscyplina nauki, która znajduje zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w produkcji przemysłowej. Biotechnologia opiera się na zastosowaniu wielu metod laboratoryjnych stosowanych również w innych naukach biologicznych (w obszarach takich jak: mikrobiologia, hodowla komórkowa, biologia molekularna, biochemia, embriologia, biologia komórkowa, genetyka) i metod z innych dziedzin nauki (między innymi: inżynierii chemicznej, technologiach informacyjnych …