Posts tagged laboratorium biotechnologiczne

Piotr Chomczyński (źródło dziennik.com)

Polak potrafi! – amerykański sen Piotra Chomczyńskiego

0

Piotr Chomczyński (źródło dziennik.com)Duża liczba cytowań – powszechne kryterium oceny naukowców – często należy do tych, którzy opracowali w miarę prostą do wykonania, nieskomplikowaną, ale niezwykle skuteczną i użyteczną metodę laboratoryjną. Tak było w przypadku naszego rodaka Prof. Piotra Chomczyńskiego, który stał się jednym z najbardziej cytowanych naukowców naszego dwudziestolecia. Prof. Chomczyński ukończył Wydział Biochemii na Uniwersytecie Warszawskim w 1966, doktorat obronił w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w 1971, habilitacja zrobił w 1978 r. Następnie pracował jako adiunkt w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu i na SGGW. W tym czasie wyjechał na stypendium do USA, a po powrocie do Polski dopadła go polska rzeczywistość: brak pieniędzy na badania oraz czasochłonna metoda izolacji RNA. Metoda ta była podstawą pracy, w której naukowiec starał się zbadać, w jaki sposób hormony wpływają na geny. Ówczesna metoda izolacji RNA polegała na 3 dniowym wirowaniu materiału w niezwykle drogiej jak na Polskie warunki ultrawirówce. Na zachodzie długość eksperymentu rekompensowano większą ilością niezbędnych ultrawirówek, w Polsce niestety jeśli instytut posiadał odpowiednią ultrawirówkę to była ona bardzo oblegana i często niedostępna dla młodego badacza. Wtedy Chomczyński dostrzegł problem i postanowił go pokonać.

W 1983 r. wyjechał do USA, gdzie dopracował swoją metodę i założył firmę produkującą odkryty przez niego odczynnik. W 1986 roku światło dzienne ujrzała jego sztandarowa praca pt. „Jednostopniowa metoda izolacji RNA, w której opisał prostą i szybką, a zarazem dokładną i tanią metodę izolacji RNA z wykorzystaniem min. chloroformu i metanolu oraz zwykłej, taniej wirówki laboratoryjnej. Niewiele później każdy naukowiec mógł kupić do własnego laboratorium RNA-zol (Tri-zol) – gotowy preparat umożliwiający oddzielanie kwasu RNA w ciągu około jednej godziny.

Jak bardzo nowa metoda ułatwiła życie naukowcom na całym świecie świadczy fakt, że szybko zagościła ona w wielu laboratoriach wypierając starą metodę izolacji. Jednocześnie publikacja Chomczyńskiego „Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium thiocyanate phenol chloroform extraction„, w której ją opisał była do 2002 najczęściej cytowaną pracą naukową w dziedzinie nauk biologii i biochemii (łącznie jego praca była cytowana ok. 50 000 razy co daje mu 17. miejsce wśród najczęściej cytowanych uczonych na świecie!).

Więcej o Prof. Piotrze Chomczyńskim znaleźć można m.in. na wikipedii.

Laboratorium biotechnologia

0

Laboratorium biotechnologiczne – jest to miejsce, w którym przeprowadza się eksperymenty naukowe, czyli szereg doświadczeń powtarzanych w zbliżonych warunkach.

Każde laboratorium musi być odpowiednio wyposażone. Wyposażenie laboratorium jest ściśle związane z rodzajem wykonywanych doświadczeń naukowych. Laboratoria w zależności od charakteru doświadczeń jakie się w nich wykonuje przyjmują pewne specjalizacje. Wyróżnić można laboratoria analityczne, w których wykonuje się badania diagnostyczne, laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne. Laboratoria można również podzielić ze względu na wielkość: mogą być małe, większe lub ogromne hale takie jak małe fabryki lub nawet wielkie kompleksy badawcze wielkości miasta. Innym podziałem jest podział ze względu na stopień bezpieczeństwa. Przyjęto, że laboratoria  można podzielić na 4 grupy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels) uzależnione od agresywności organizmów, z którymi pracuje dane laboratorium biotechnologiczne.

  • BSL 1:  laboratorium pracuje z organizmami nie wywierającymi wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Takie laboratoria wymagają jedynie zachowania podstawowych zasad higieny: zachowania odpowiednich procesów mycia i sanityzacji, właściwej gospodarki odpadami.
  • BSL 2: laboratorium pracuje z organizmami wywierającymi niewielki wpływ na organizm człowieka wywołując choroby o umiarkowanym zagrożeniu, które jednak można leczyć. Laboratoria te wymają warunków stosowanych w BSL1 oraz dodatkowo: odkażania materiału organicznego (krew, wydzieliny, płyny ustrojowe itp.)  odkażania, dezynfekcji powierzchni roboczych.
  • BSL 3: laboratoria pracujące z organizmami wywierającymi poważne skutki dla organizmów, wywołując poważne schorzenia, nawet śmiertelne, przenoszące się drogą powietrzną, które nie zawsze można wylecyć. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL2 oraz dodatkowo: ukierunkowanej wentylacji zapewniającej odpowiedni ruch powietrza oraz jego dezynfekcję, oraz dezynfekcji powierzchni skontaminowanych płynami i aerozolami
  • BSL 4: laboratoria biotechnologiczne pracujące z organizmami oddziałujące w sposób bardzo poważny na organizm człowieka wywołujące poważne choroby często śmiertelne dla których brak jest skutecznej profilaktyki i leczenia. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL3 oraz dodatkowo: dokładnej dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i ich wyposażenia, dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach oraz sterylizacja i dezynfekcja powietrza usuwanego, ścieków, odpadów itd.

Laboratorium biotechnologiczne – jest to miejsce, w którym przeprowadza się eksperymenty naukowe czyli szereg doświadczeń powtarzanych w zbliżonych warunkach.

Każde laboratorium musi być odpowiednio wyposażone. Wyposażenie laboratorium jest ściśle związane z rodzajem wykonywanych doświadczeń naukowych. Laboratoria w zależności od charakteru doświadczeń jakie się w nich wykonuje przyjmują pewne specjalizacje. Wyróżnić można laboratoria analityczne, w których wykonuje się badania diagnostyczne, laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne. Laboratoria można również podzielić ze względu na wielkość: mogą być małe, większe lub ogromne hale takie jak małe fabryki lub nawet wielkie kompleksy badawcze wielkości miasta. Innym podziałem jest podział ze względu na stopień bezpieczeństwa. Przyjęto, że laboratoria można podzielić na 4 grupy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels) uzależnione od agresywności organizmów, z którymi pracuje dane laboratorium biotechnologiczne.

-BSL 1: laboratorium pracuje z organizmami nie wywierającymi wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Takie laboratoria wymagają jedynie zachowania podstawowych zasad higieny: zachowania odpowiednich procesów mycia i sanityzacji, właściwej gospodarki odpadami.

-BSL 2: laboratorium pracuje z organizmami wywierającymi niewielki wpływ na organizm człowieka wywołując choroby o umiarkowanym zagrożeniu, które jednak można leczyć. Laboratoria te wymają warunków stosowanych w BSL1 oraz dodatkowo: odkażania materiału organicznego (krew, wydzieliny, płyny ustrojowe itp.) odkażania, dezynfekcji powierzchni roboczych.

-BSL 3: laboratoria pracujące z organizmami wywierającymi poważne skutki dla organizmów, wywołując poważne schorzenia, nawet śmiertelne, przenoszące się drogą powietrzną, które nie zawsze można ylecyć. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL2 oraz dodatkowo: ukierunkowanej wentylacji zapewniającej odpowiedni ruch powietrza oraz jego dezynfekcję, oraz dezynfekcji powierzchni skontaminowanych płynami i aerozolami

-BSL 4: laboratoria biotechnologiczne pracujące z organizmami oddziałujące w sposób bardzo poważny na organizm człowieka wywołujące poważne choroby często śmiertelne dla których brak jest skutecznej profilaktyki i leczenia. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL3 oraz dodatkowo: dokładnej dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i ich wyposażenia, dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach oraz sterylizacja i dezynfekcja powietrza usuwanego, ścieków, odpadów itd.

Go to Top