Laboratorium biotechnologiczne – jest to miejsce, w którym przeprowadza się eksperymenty naukowe, czyli szereg doświadczeń powtarzanych w zbliżonych warunkach.

Każde laboratorium musi być odpowiednio wyposażone. Wyposażenie laboratorium jest ściśle związane z rodzajem wykonywanych doświadczeń naukowych. Laboratoria w zależności od charakteru doświadczeń jakie się w nich wykonuje przyjmują pewne specjalizacje. Wyróżnić można laboratoria analityczne, w których wykonuje się badania diagnostyczne, laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne. Laboratoria można również podzielić ze względu na wielkość: mogą być małe, większe lub ogromne hale takie jak małe fabryki lub nawet wielkie kompleksy badawcze wielkości miasta. Innym podziałem jest podział ze względu na stopień bezpieczeństwa. Przyjęto, że laboratoria  można podzielić na 4 grupy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels) uzależnione od agresywności organizmów, z którymi pracuje dane laboratorium biotechnologiczne.

  • BSL 1:  laboratorium pracuje z organizmami nie wywierającymi wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Takie laboratoria wymagają jedynie zachowania podstawowych zasad higieny: zachowania odpowiednich procesów mycia i sanityzacji, właściwej gospodarki odpadami.
  • BSL 2: laboratorium pracuje z organizmami wywierającymi niewielki wpływ na organizm człowieka wywołując choroby o umiarkowanym zagrożeniu, które jednak można leczyć. Laboratoria te wymają warunków stosowanych w BSL1 oraz dodatkowo: odkażania materiału organicznego (krew, wydzieliny, płyny ustrojowe itp.)  odkażania, dezynfekcji powierzchni roboczych.
  • BSL 3: laboratoria pracujące z organizmami wywierającymi poważne skutki dla organizmów, wywołując poważne schorzenia, nawet śmiertelne, przenoszące się drogą powietrzną, które nie zawsze można wylecyć. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL2 oraz dodatkowo: ukierunkowanej wentylacji zapewniającej odpowiedni ruch powietrza oraz jego dezynfekcję, oraz dezynfekcji powierzchni skontaminowanych płynami i aerozolami
  • BSL 4: laboratoria biotechnologiczne pracujące z organizmami oddziałujące w sposób bardzo poważny na organizm człowieka wywołujące poważne choroby często śmiertelne dla których brak jest skutecznej profilaktyki i leczenia. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL3 oraz dodatkowo: dokładnej dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i ich wyposażenia, dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach oraz sterylizacja i dezynfekcja powietrza usuwanego, ścieków, odpadów itd.

Laboratorium biotechnologiczne – jest to miejsce, w którym przeprowadza się eksperymenty naukowe czyli szereg doświadczeń powtarzanych w zbliżonych warunkach.

Każde laboratorium musi być odpowiednio wyposażone. Wyposażenie laboratorium jest ściśle związane z rodzajem wykonywanych doświadczeń naukowych. Laboratoria w zależności od charakteru doświadczeń jakie się w nich wykonuje przyjmują pewne specjalizacje. Wyróżnić można laboratoria analityczne, w których wykonuje się badania diagnostyczne, laboratoria fizyczne, chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne. Laboratoria można również podzielić ze względu na wielkość: mogą być małe, większe lub ogromne hale takie jak małe fabryki lub nawet wielkie kompleksy badawcze wielkości miasta. Innym podziałem jest podział ze względu na stopień bezpieczeństwa. Przyjęto, że laboratoria można podzielić na 4 grupy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels) uzależnione od agresywności organizmów, z którymi pracuje dane laboratorium biotechnologiczne.

-BSL 1: laboratorium pracuje z organizmami nie wywierającymi wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. Takie laboratoria wymagają jedynie zachowania podstawowych zasad higieny: zachowania odpowiednich procesów mycia i sanityzacji, właściwej gospodarki odpadami.

-BSL 2: laboratorium pracuje z organizmami wywierającymi niewielki wpływ na organizm człowieka wywołując choroby o umiarkowanym zagrożeniu, które jednak można leczyć. Laboratoria te wymają warunków stosowanych w BSL1 oraz dodatkowo: odkażania materiału organicznego (krew, wydzieliny, płyny ustrojowe itp.) odkażania, dezynfekcji powierzchni roboczych.

-BSL 3: laboratoria pracujące z organizmami wywierającymi poważne skutki dla organizmów, wywołując poważne schorzenia, nawet śmiertelne, przenoszące się drogą powietrzną, które nie zawsze można ylecyć. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL2 oraz dodatkowo: ukierunkowanej wentylacji zapewniającej odpowiedni ruch powietrza oraz jego dezynfekcję, oraz dezynfekcji powierzchni skontaminowanych płynami i aerozolami

-BSL 4: laboratoria biotechnologiczne pracujące z organizmami oddziałujące w sposób bardzo poważny na organizm człowieka wywołujące poważne choroby często śmiertelne dla których brak jest skutecznej profilaktyki i leczenia. Laboratoria te wymagają warunków stosowanych w BSL3 oraz dodatkowo: dokładnej dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń i ich wyposażenia, dekontaminacji powietrza w pomieszczeniach oraz sterylizacja i dezynfekcja powietrza usuwanego, ścieków, odpadów itd.