Biotechnologia to dynamicznie rozwijającą się dyscyplina nauki, która znajduje zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w produkcji przemysłowej. Biotechnologia opiera się na zastosowaniu wielu metod laboratoryjnych stosowanych również w innych naukach biologicznych (w obszarach takich jak: mikrobiologia, hodowla komórkowa, biologia molekularna, biochemia, embriologia, biologia komórkowa, genetyka) i metod z innych dziedzin nauki (między innymi: inżynierii chemicznej, technologiach informacyjnych itd.).

Z powodu dużego wpływu biotechnologii na medycynę w ostatnich latach zaczęto wyodrębniać z niej tak zwaną biotechnologię medyczną. Wykorzystuje ona praktyczne badania naukowe umożliwiając nowe sposoby leczenia pacjentów szczególnie w krajach rozwiniętych. Firmy z branży biotechnologicznej poprzez tworzenie nowych rozwiązań w tej dziedzinie oprócz sukcesu komercyjnego wpłynęły również pozytywnie na możliwość leczenia wielu chorób stanowiących zagrożenie życia pacjentów.

W ostatnich latach dynamiczny rozwój wiedzy z dziedziny biologii molekularnej otworzył nowe, nie poznane uprzednio możliwości. Zastosowanie tej wiedzy w praktyce umożliwiło firmom biotechnologicznym stworzenie technologii, które zaczynają wyraźnie zmieniać sposoby leczenia. Szczególnie szeroko badana jest przez naukowców terapia genowa i terapia komórkowa. Terapia komórkowa wykorzystuje komórki ludzkie do regeneracji zniszczonych lub uszkodzonych narządów i tkanek pacjenta, a terapia genowa polega na umieszczaniu prawidłowych genów bezpośrednio w dotkniętych chorobą komórkach.

Perspektywy rozwoju terapii opartych o biotechnologię są źródłem nadzieji wielu naukowców, choć należy również zauważyć, że wprowadzenie ich masowo do procesu leczenie jest ciągle odległe w czasie. Zupełnie pewnym jest natomiast, że sztuka lekarska w przyszłości opierać się będzie nowoczesnych terapiach wykorzystujących biotechnologię.